Jste zde

Domů

Seznam vydaných materiálů:

 1. Metodické informace
 2. Edice naučné literatury
 3. Metodické příručky
 4. Kvalifikace ve vysokohorské turistice
 5. Výkonnostní odznak VHT
 6. Tematický turistický odznak VRCHOLY ČR
 7. Doporučené túry VHT
 8. Návrh na túru VHT roku
 9. Zásady vyhlášené sekcí VHT
 10. Odkazy

1. Metodické informace

1.1. Metodická informace 1/1999 – Jištění (seminář lektorů v Jesenici), Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.2. Metodická informace 1/2000 – Slaňování (seminář lektorů v Dobřívi), Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.3. Metodická informace 1/2001 – Navazování (seminář lektorů ve Sněžném), Alexandr Krško.
        stáhnout

1.4. Metodická informace 1/2002 – Pohyb po sněhu a ledu (seminář lektorů v Peci pod Sněžkou), Alexander Krško, Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.5. Metodická informace 1/2003 – První pomoc (seminář lektorů v Jesenici), Ladislav Bureš, Alexandr Krško, Roman Holubjak.
         stáhnout

1.6. Metodická informace 1/2004 – Laviny a lavinové nebezpečí (seminář lektorů v Peci pod Sněžkou), Roman Holubjak, Jindřich Urban.
        stáhnout

1.7. Metodická informace 1/2006 – Slanění se zraněným( seminář lektorů ve Sněžném), Hana Cídlová.
        stáhnout

1.8. Metodická informace 1/2008 – Senioři a VHT, Ladislav Bureš
        stáhnout

1.9 Metodická informace 2/2008 – Pravidla chování v lavině (seminář lektorův Krkonoších 2008), Roman Holubjak.
Obsah: Pravidla po uvolnění a zasypání lavinou, lavinová bezpečnostní výbava, doplňkové pomůcky.
        stáhnout

1.10. Metodická informace 1/2009 – GPS vturistice (seminář lektorů v Dobrošově), Roman Holubjak
Obsah: Systém GPS, základní charakteristiky GPS přístrojů pro turistiku, mapy pro turistické ruční přístroje...
        stáhnout

1.11. Metodická informace 2/2009 – Překonávání horských toků (seminář lektorů v Dobrošově), Alexandr Krško
        stáhnout

1.12. Metodické informace 1/2010 – Zajištěné cesty v příhraničí, Václav Průcha
        stáhnout

1.13. Metodické informace 2/2010 – Lavinové nebezpečí (seminář lektorů a cvičitelů VHT, Krkonoše 2010)
        stáhnout

1.14. Metodické informace 1/2011 – Výběr cvičných terénů vhodných pro výcvik VHT v oblastech KČT
        stáhnout

1.15. Metodické informace 2/2011 – VHT na internetu (aktualizace 28. ledna 2016)
        stáhnout

1.16. Metodické informace 3/2011 – Využití sněžnic ve VHT
        stáhnout

1.17. Metodické informace 1/2013 – Děti a mládež při turistice v horách
        stáhnout

1.18. Metodické informace 2/2013 – VHT v přípravném období
        stáhnout

1.19. Metodické informace 1/2014 – První pomoc
        stáhnout

1.20. Metodické informace 1/2015 – Sebejištění na zajištěných chodnících
        stáhnout

1.21.  Metodické informace 1/2016 - Vyprošťování v horském terénu...
        stáhnout   

1.22.  Metodické informace 2/2016 - Trauma z visu
        stáhnout   

2. Edice naučné literatury

Edice naučné literatury č. 2.2. – 2.9. byla vydána vydavatelstvím ALPY ve spolupráci s KČT. Ostatní svazky samostatně KČT.

2.1. Nebezpečí vhorách

Praha 1995, Ivo Hejl.

Obsah: Hlavní příčiny úrazu vhorách, zásady bezpečné túry, nouzové signály, příprava a vedení túry, výzbroj a výstroj.

2.2. Pohyb v neledovcových velehorách

Praha 1995, Otokar Simm.

Obsah: Pohyb ve vysokohorském  prostředí, pohyb mimo cesty, výzbroj pro VHT, názvosloví, označování obtížnosti, základní uzly při VHT, postup družstva a technika jištění při VHT, zajištěné cesty, slaňování, činnost po pádu, doporučená výstroj a výzbroj pro VHT,  taktika ve VHT, postup při nehodě, nouzové signály.

2.3. Postup po ledovcích

Praha 1995, Ladislav Bureš.

Obsah: Vybavení pro pohyb na sněhových polích a ledovci, pohyb na měkkém sněhu a firnu, po tvrdém firnu a ledu, postup družstva na ledovci, činnost lanového družstva při pádu člena do trhliny, organizace záchrany na ledovci, názvosloví ledovce.

2.4. Počasí vhorách

Praha 1997, Otokar Simm.

Obsah: Změna počasí v horách, roční období v prostředí hor, předpověď počasí, povětrnostní mapa, tlakové výše a tlakové níže, teplá, studená a okluzní fronta, vlastní pozorování počasí v horách, nebezpečí vyplývající z počasí, plánování horských túr, nouzové signály.

2.5. Aklimatizace vhorách

Praha 1997, Ivan Rottman.

Obsah: Rizika poškození zdraví v horách, základní pohybové vlastnosti a reakce na tělesnou zátěž, fyziologie pohybu v horách, aklimatizace na vyšší nadmořskou výšku, poruchy aklimatizace a akutní horská nemoc (dále jen AHN), léčení AHN,ostatní formy horské nemoci a onemocnění ve výšce, prevence AHN a pravidla aklimatizace, výživa ve vysokohorském prostředí, zásady aklimatizace velehorským výškám, taktika pro výstupy nad 5300 m, předpověď tolerance výšky, lékařské zabezpečení trekingu a velehorských expedic, věkové zvláštnosti a horolezectví žen, doporučení lékařů k zabezpečení výprav a expedic, obsah lékárničky.

2.6. Orientace vhorách

Praha 1999, Ivo Hejl.

Obsah: Rozdíly mezi orientací ve značeném a ve velehorském terénu, mapy, zobrazení terénu, mapy vhodné pro VHT, pomůcky pro orientaci, měření azimutu v terénu a na mapě, určování výšek, práce s mapou, odměřování vzdáleností z mapy, výškové údaje na mapách, odhad vzdáleností a výšek, náhradní určování světových stran, příprava túry, značení turistických cest, orientace pomocí GPS.

2.7. Alpy, rozdělení horstva, historie alpinismu

Praha 1999, Otokar Simm, Ladislav Jirásko.

Obsah: Rozdělení Alp, Západní Alpy, Východní Alpy, objevování Alp, historie alpinismu.

2.8. GPS – praktická příručka

Praha 1999, Vladimír Štádler.

Obsah: Co je to GPS, mapy, navigační mapy, pasivní nebo aktivní využití GPS přijímače, navigace v různých podmínkách, navigace v komplikovaných podmínkách, teorie chyb, jiné souřadné systémy, další metody GPS navigace,

2.9. Lyžování, Vysokohorské lyžování a skialpinismus

Praha 2000, Jaromír Charvát, Ladislav Bureš.

Obsah: Sníh, laviny sněhové, ledové laviny, kamenné laviny, plánování túry zpohledu minimalizace lavinového rizika, chování při sražení a zasypání lavinou, moderní technické pomůcky pro záchrannou činnost vlavinách.

2.10. Skalní oblasti vČechách

Praha 2000, Alexandr Krško.

Obsah: Holý vrch (Praha), Kozí hřbety (Praha), Čertovy skály u Černolic, Vraní skály u Zdic, Dehetická skála u Zbiroha, Černá skála u Zbiroha, Věže u hájovny u Zbiroha, Petrovka u Zbiroha, skalky u Žežlic, Osm špicí u Domoradic, Choustník (Tábor), skály u Bechyně, Písecké skály, skála u Zábrdského mlýna (Prachatice), skály na ‚strašidlech‘(Hor.Blatná), Kapucínské skály (Ležky), Bořeň (Bílina), Kozinec u Žel.Brodu, skály u Radyně, skály vúdolí Vrchlice (Kutná Hora).

2.11. Pohyb po neledovcových velehorách (nové vydání)

Praha 2002, Alexandr Krško.

Obsah: Pohyb ve vysokohorském prostředí, pohyb mimo cesty, názvosloví, označování stížnosti, výzbroj vysokohorského turisty, základní uzly při VHT, postup družstva a technika jištění při VHT, zajištěné cesty, slaňování, činnost po pádu, doporučená výstroj a výzbroj pro VHT, nouzové signály.

3. Metodické příručky

3.1. Bezpečnost při vysokohorské turistice

Praha 1990, Ladislav Jirásko.

Obsah: Výcvikové minimum VHT, řád úrazové zábrany,výstroj a výzbroj pro VHT a její používání, nebezpečí vhorách, orientace, náplň školení, přehled cvičných terénů pro VHT.

3.3. Zásady první pomoci při úrazech při VHT

Praha 1991, kolektiv komise VHT KČT.

Obsah: Zásady bezpečného pohybu vhorách, AHN, Zásady první pomoci při úrazech a onemocnění vhorách, příprava vysokohorského turisty, zásady výcviku VHT na cvičných skalách a ve velehorách, Skialpinismus a vhodné terény, zásady pro přípravu akce.

3.3. Vysokohorská turistika a ochrana přírody

Praha 1985, komise VHT ST ČSTV.

Obsah: Ochrana přírody, zásady vysokohorské turistiky, povolení horolezecké činnosti a výcviku VHT, turistika vNP Nízké Tatry, zásady správného chování vysokohorských turistů vpřírodě.

3.4. Turistika v horách

Praha 1978, Ivo Hejl.

Obsah: Názvosloví, vybavení turistů, technika a taktika pohybu vhorách, orientace v terénu, nebezpečí vhorách, celoroční příprava turistu, zdravotní příprava, ochrana přírody, horské oblasti vČechách a na Slovensku. 

4. Kvalifikace ve vysokohorské turistice

Praha 1996, Otokar Simm, novelizace 2002 kol.sekce VHT, poslední aktualizace schválená sekcí VHT 2008.

        stáhnout

Obsah: Výcvikové minimum VHT, vedoucí, cvičitel, vůdce a lektor VHT, podmínky organizace, zapojení organizačního sboru do činnosti zkušebních komisí, teoretické otázky a praktické znalosti vyžadované při zkouškách, potvrzení kvalifikace, pravidla jmenování, doškolování lektorů VHT.

5. Výkonnostní odznak VHT

Praha 1998, Václav Průcha.

    stáhnout

Obsah: Podrobná pravidla plnění jednotlivých stupňů VO VHT, včetně kontaktních osob pro jejich udělování, odkaz na záznamník.

6. Tématický turistický odznak VRCHOLY ČR

6.1. Vrcholy ČSR, 1989, Komise VHT ST ČSTV.

Obsah: Seznam vrcholů, podmínky plnění, členění.

6.2. Vrcholy ČR, 2007, Václav Průcha a kolektiv oblastních aktivistů sekce VHT KČT.

        stáhnout

Obsah: Podmínky plnění TTO, geomorfologické členění ČR, seznam vrcholů, odkaz na objednávku záznamníku.

6.3. Vrcholy Severních vápencových Alp, 2013, Václav Průcha

     stáhnout

       Obsah: Podmínky plnění TTO, seznam vrcholů, odkaz na objednávku záznamníku.

7. Doporučené túry VHT

Praha 2008, Václav Průcha

        stáhnout

Obsah: Legenda ktabulkovému zpracování doporučené túry, prázdná tabulka, vzor, vybavení na VHT.

8. Návrh na túru VHT roku

Praha 2009, Václav Průcha

        stáhnout

Obsah: Kategorie, základní údaje o túře, odůvodnění návrhu.

9. Zásady vyhlášené sekcí VHT

9.1 Zásady pro poskytování dotací zrozpočtu sekce VHT KČT na metodické a další činnosti sekce VHT, Praha 2003, Sekce VHT.

        stáhnout

Obsah: Zásady financování VM VHT, školení a zkoušek metodických pracovníků ve VHT, seminářů lektorů VHT, delegací členů sekce a oblastních aktivistů VHT KČT.

 

9.2 Zásady činnosti školícího střediska VHT KČT, Praha 2003, Sekce VHT KČT.

        stáhnout

Obsah: Účel a poslání školícího střediska (dálen jen ŠS), pobočky ŠS, vedoucí a garanti ŠS, lektoři VHT, materiální vybavení ŠS, inventarizace majetku ŠS, financování ŠS a informovanost o činnosti ŠS.

10. Odkazy

Tento materiál byl zpracován jako seznam metodických a jiných materiálů, které sekce vydala pro potřeby členů sekce VHT KČT, dále pro potřeby metodických pracovníků VHT a pro zájemce o kvalifikaci ve VHT jako základní informace o metodických materiálech pro přípravu na zkoušky.

Obsah tohoto seznamu bude postupně doplňován o nové či aktualizované materiály tak, jak budou sekcí VHT projednány a schváleny.

Dostupnost materiálů

Literaturu, metodické materiály a další uvedené materiály lze získat následovně:

 1. Edice naučné literatury – obdrželi všichni aktivní metodičtí pracovníci ve VHT. Noví absolventi je obdrží ve školicím středisku, kde získali kvalifikaci nebo prostřednictvím aktivisty VHT příslušné oblasti, který si sadu vyžádá na sekci VHT zasláním žádosti.
 2. Metodické příručky – jedná se o dříve vydané a distribuované materiály, které by měly být u předsedů odborů KČT.
 3. Všechny ostatní uvedené materiály jsou k dispozici na webu KČT (sekce vysokohorské turistiky)
Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy