Jste zde

Domů

Stezka podél Lužnice

www.stezkapodelluznice.cz

Stezka podél Lužnice (8/2014)
Pozvánka na otevření cyklistické cesty podél řeky Lužnice (7. června 2014)
Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena (5/2014)
Stezka podél Lužnice (12/2013)
Stezka podél Lužnice nás spojuje (10/2013)
Stezka podél Lužnice nás spojuje (2/2012)

Stezka podél Lužnice, foto archiv
foto archiv

V minulém čísle jsme informovali o slavnostním otevření Stezky v rakouské Weitře a v Bechyni. Dnes máme již některé ohlasy: informační střediska na trase nás žádají o dodávku průvodců po trase – ale jakékoliv hodnocení by bylo předčasné, to provedeme až v závěru letošní turistické sezóny. Mohu snad konstatovat alespoň to, že na Stezku se podívaly při svých zájezdech již dvě skupiny členů KČT. Protože jsem však minule slíbil, že se ke Stezce podél Lužnice několikrát vrátíme podrobněji, začneme dnes úsekem č. IV., Dolní Lužnice.

Tento úsek je zajímavý tím, že právě zde jsme v několika případech převedli stávající trasu ze silnice do terénu, nebo vybudovali trasu úplně novou. Vedla nás k tomu skutečnost, že celý úsek Tábor – Bechyně – ústí řeky Lužnice dlouhý 47 km měl 4 dlouhé úseky, které potřebovaly jen opravy, ale jinak nádherně odpovídaly nejtvrdším požadavkům na kvalitu pěší turistické trasy. Vděčíme za to již našim předkům, konkrétně dvěma historickým odborům KČST: táborskému a bechyňskému. Táborský odbor vybudoval již v letech 1895 až 1899 stezku z Tábora ke zřícenině hradu Příběnice. Ta dostala jméno Harrachova stezka, neboť právě hrabě Harrach (majitel rozsáhlého komplexu lesů v okolí Tábora) výstavbu této stezky významně podpořil. Druhá pak byla stezka z Bechyně do Koloděj, o kterou se zasloužil Rudolf Franzl s podporou knížecí rodiny Paárů (majitelé bechyňského panství). Rudolf Franzl byl ředitel paárovských lesů a zároveň dlouholetý předseda OKČST Bechyně. Stezka po něm byla pojmenována. Třetí historickou stezku vybudoval Jan Esch, značkař a člen výboru OKČST v Bechyni, ta vedla z Bechyně ke zřícenině hradu Příběnice.

Vybudováním nových částí trasy v okolí Bechyně se souhlasem a podporou vedení města Bechyně, společnosti Panství Bechyně a. s. a Lázní Bechyně se prokázalo, že při aktivitě členů místního odboru KČT lze všude nahradit dosavadní úseky s tvrdým povrchem nebo s vyšší frekvencí vozidel a cyklistů, úseky klidnými a přírodními. Totéž se podařilo bechyňskému odboru KČT i v úseku Koloděje nad Lužnicí – soutok řeky s Vltavou. Zde to bylo s podporou vedení města Týn nad Vltavou a s výraznou pomocí členů SEMENEC o. p. s., která provozuje přírodovědné muzeum na Semenci. V tomto úseku mohla kdysi původní cesta jít podél řeky, ale po napuštění vodního díla Orlík a tím stoupnutí hladiny Lužnice v úseku soutok – Koloděje, nebylo možno obejít vysokou skálu nazvanou Překvapení. Dnes spadá skála přímo do vody. Nový úsek stoupá krásnou lesní cestou na temeno této skály a odsud klesá řadou serpentin s mnoha schody, zpět na břeh řeky. Tato změna nejen převedla trasu ze silnice do přírody, ale nabízí turistům nádherný a málo známý pohled z vrcholu skály na Lužnici směrem ke Kolodějům.

Poslední nový úsek Stezky podél Lužnice pak přímo v Bechyni, na levém břehu řeky, tvoří vyhlídková cesta, kterou v roce 2006 vybudoval zdejší OKČT jako stezku naučnou (se třemi vyhlídkovými plošinami, nazvanými podle význačných představitelů KČT – jsou to vyhlídky Vojty Náprstka, arch. Vratislava Pasovského a PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského). Z této části trasy je nádherný výhled na zámek, františkánský klášter, gotickou sýpku (původní kostel pro přívržence přijímání podobojí, později zrušen a upraven na sýpku) a na části opevnění města. To vše stojí na vysokých skalách, spadajících kolmo do Lužnice.

Celý úsek Tábor – Bechyně se dvěma velkými historickými městy Táborem a Bechyní, která mají velké množství historických památek, bude propagován jako moderní pěší turistická trasa s nejvyššími parametry. Uvažujeme zde i s pozdějším organizováním průvodcovaných pochodů, se zajištěním převozu zavazadel atp. Samozřejmě v budoucnosti počítáme i s tím, že podobným způsobem budou upraveny i některé úseky trasy v částech Horní a Střední Lužnice. Nejhorší je to v tomto smyslu na rakouském úseku (Mladá Lužnice), kde poměrně dlouhé části trasy běží po asfaltovaných cestách. I tam však počítají s pozdějšími úpravami.

Nakonec se dostáváme k důležité informaci. Vydali jsme čtyři tištěné průvodce pro jednotlivé úseky trasy. Obsahují vždy popisy trasy, specifikaci pozoruhodných míst, množství fotografií a mapové výřezy pro daný úsek. Snadno je rozlišíte barvou jejich hřbetů. Úsek Mladá Lužnice má hřbet červený, úsek Horní Lužnice modrý, úsek Střední Lužnice zelený a úsek Dolní Lužnice žlutý. Zatím průvodce můžete koupit v infocentrech v Chlumu u Třeboně, ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Táboře, v Bechyni a Týně nad Vltavou. Kromě toho jsou k dostání v Infocentru KČT v Praze na Fügnerově nám. a v Muzeu turistiky v Bechyni. V těchto posledních dvou místech mohou získat členové KČT průvodce za 50 Kč za 1 díl. Nečlenové pak zaplatí za 1 díl 60 Kč až 80 Kč (ceny si stanovují Informační střediska sama). Jednáme ještě o možném prodeji průvodců na zámcích ve Stráži nad Nežárkou a na Jemčině, event. v některých penzionech podél trasy.

Příště si řekneme další.

Ing. Jan Havelka
Zprávy KČT, časopis Turista 8-9/2014

Další informace

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy