Jste zde

Domů

Výzva k volnému pohybu v krajině

Otevřete evropské přírodní prostředí! 

Velký Tisý, foto Pavel Rychetský, Wikimedia Commons, CC By 3.0
Velký Tisý
foto Pavel Rychetský, Wikimedia Commons, CC By 3.0

Volný přístup do otevřené krajiny pro všechny občany je jedním ze základních snah a cílů Evropské asociace turistických klubů (EATK) / European Ramblers' Association (ERA). Proto EATK propaguje volný přístup do otevřené krajiny po celé Evropě, rozšíření investic do vývoje značených stezek a integraci turistických zájmů do plánování a právních úprav. 

Venkovní turistické prožitky jsou ovlivněny několika faktory:

• Ochrana přírodního a kulturního dědictví
• Práva soukromých i veřejných vlastníků pozemků
• Zájmy dalších subjektů

Negativními vlivy jsou výstavba komunikací, krátkodobé plánování, zpoplatňování přístupu a jiné neoprávněné omezení přístupu do krajiny. Plnohodnotný prožitek z přírodního i kulturního prostředí zahrnuje vyšší povědomí o přírodě a lepší vztah k jeho ochraně. Turistika ve volné krajině je jednoduchý, přirozený a šetrný způsob objevování evropského přírodního a kulturního dědictví. Proto vyžaduje přístup turistů do krajiny zvláštní pozornost a podporu. Značené stezky jsou základní součástí infrastruktury pro snadný přístup do přírody a tvoří bázi pro turistiku v Evropě. Ekonomické dopady této aktivity jsou významným faktorem rozvoje venkova. Atraktivní turistické trasy navíc podněcují návštěvníky k udržitelnému způsobu využívání přírodního prostředí.

Zamezení konfliktů a negativního vývoje vyžaduje integrované plánovací procesy venkovní infrastruktury. Včasná koordinace mezi vlastníky pozemků, lesníky, ochranáři přírody a dalšími pomáhá případným konfliktům zabraňovat. Volný přístup do přírody je výsadou, která však vyžaduje správné a odpovědné chování při pohybu v krajině. EATK uznává zájmy vlastníků půdy a stojí za ohleduplným chováním vůči přírodě a evropskému kulturnímu dědictví. Turistika v Evropě přispívá k většímu porozumění mezi národy a podporuje evropskou integraci. Díky přímému kontaktu lidí rozdílných kultur jsou odstraňovány předsudky a je podpořen vzájemný respekt. 

V souladu se snahami a cíli EATK, zakotvenými ve stanovách, se členové na 47. výročním zasedání ve Hässelholmu (Švédsko) v září 2016 shodli na následujícím:

1. Přístup do přírody musí být z principu zdarma, aby každý mohl objevovat evropské přírodní a kulturní dědictví.  

2. Pouze transparentní a oprávněné omezení výše zmíněného práva může být akceptováno.

3. Při plánování a v právních omezeních jednotlivých evropských států musí být zohledněni turisté a regionální nebo národní turistické organizace, které jsou součástí EATK.

4. Příspěvek turistiky k udržitelnému rozvoji musí být uznán a podpořen prostřednictvím investic do tvorby, údržby a rozvoje značených pěších turistických tras ve volné krajině.

Evropská asociace turistických klubů byla založena v roce 1969 a skládá se z 58 turistických organizací z 32 evropských zemí. Členové EATK představují více než sto let zkušeností s organizací a vytvářením podmínek pro turistiku (značení tras, výstavba chat, rozhleden, kempů atd.). Tyto organizace dohromady čítají přes 3 miliony individuálních členů.

Přístup do přírody – Usnesení EATK
KČT vzalo na vědomí na 32. jednání vedení KČT 2. listopadu 2016
KČT tuto výzvu ratifikovalo na konferenci ERA-EWV-FERP

 

 
 
Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy