V mapě nejsou zobrazeny odbory, u nichž je zadána nejednoznačná adresa.